Admin 10 months ago
admin #news

李家超:警方將調查是否涉違《國歌法》或其他法例

來源:頭條日報

特首李家超表示特區政府對事件不能接受,指警方將調查是否涉及串謀違反《國歌法》或其他法例。


南韓仁川昨日(13日)舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中,主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲,當為中國國歌播放。特首李家超表示特區政府對事件不能接受,對此表示抗議及強烈不滿,會去信亞洲橄欖球總會要求進一步調查事件,了解當中責任,又要求香港欖球總會展開調查及提交報告。


李家超又提到,政務司司長今日主動約見南韓駐港總領事要求徹查事件,警方亦將調查是否涉及串謀違反《國歌法》或其他法例,「喺現場所播出嘅歌曲有政治目的,所以要展開調查,睇下有冇違反香港嘅法律,按調查結果跟進事件」。

香港欖球隊代表。網上圖片

香港欖球隊代表。網上圖片

香港欖球隊代表。網上圖片

香港欖球隊代表。網上圖片

香港欖球隊代表。網上圖片

香港欖球隊代表。網上圖片

香港欖球隊代表。網上圖片

香港欖球隊代表。網上圖片

香港欖球隊代表。網上圖片

香港欖球隊代表。網上圖片

0
176

林鄭指年輕人為私隱揀住劏房

1623400050.jpg
Admin
1 year ago
中俄跨江鐵路橋鋪軌貫通

中俄跨江鐵路橋鋪軌貫通

1623400050.jpg
Admin
2 years ago

「國安號」展覽劉賜蕙主持啟動

1623400050.jpg
Admin
1 year ago
鄧炳強私隱專員遭挑釁「起底」「阿囝搵老豆老母」群組無視法紀

鄧炳強私隱專員遭挑釁「起底」「阿囝搵老豆老母」群組無視法紀

1623400050.jpg
Admin
1 year ago

彭京堂獲任命駐港部隊司令員

1623400050.jpg
Admin
1 year ago