Admin 2 years ago
admin #news

林鄭講優化口岸「一地兩檢」是基本盤

來源:星島日報

特首林鄭月娥近日接受港台節目訪問,與曾任政務官的前商台高層黃永及「為正策士」召集人陸瀚民盤點任內施政。她提到新一份《施政報告》很多內容都是首次提出,包括首次大膽地講如何去完善落實「一國兩制」;首次提綱挈領地講國家安全仲有大量工作,更有就此點題;她亦首次講明《基本法》廿三條不但要做,更要做得全面做得快。

林鄭表明,以後好多特區政府的施政都會講得咁白,又指中央同特區之間的憲制秩序如果不能講得白,似曖昧,香港怎可確保「一國兩制」行穩致遠、怎可避免不會走歪?她希望之後的政府都能「是其是、非其非」,尤其高層次的大是大非,更是坦白告知市民:「中央對於香港特區係有全面的管治權,但中央亦都好尊重特區有高度自治權。」

林鄭表示,今次《施政報告》有很多個「首次」,追本溯源是因中央制定、頒布、實施《香港國安法》,以及完善選舉制度兩大舉措,否則「呢個《施政報告》係唔可以橫空出世。因為憑咩基礎,去講話我宜家要融入國家發展大局?」

問及上任至今,香港有無多了優勢?她即表示「多好多!多咗確定性。」她舉例,北部都會區可以超越地域空間,當中五個鐵路項目有三個跨境,又稱以後如再有口岸優化,「一地兩檢」是「基本盤」,「因為政治環境改變咗啦,我呢屆就受晒。」

維港會

0
385

楊潤雄:實施國安法無損表達自由

1623400050.jpg
Admin
1 year ago

林定國斥美制裁手法如「胖虎」橫蠻無理

1623400050.jpg
Admin
2 years ago
中國航天太空站今年完成在軌建造「神十四號」六月再飛天

中國航天太空站今年完成在軌建造「神十四號」六月再飛天

1623400050.jpg
Admin
2 years ago
23條本地立法是特區政府憲制責任

23條本地立法是特區政府憲制責任

1623400050.jpg
Admin
1 year ago
顧誦芬王大中獲國家最高科學技術獎

顧誦芬王大中獲國家最高科學技術獎

1623400050.jpg
Admin
2 years ago